Haber

Plan ve Bütçe Komisyonunda ‘Afet İmar Fonu’ teklifi (2)

‘AFET İMAR FONU’ OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN KANUN ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda; ‘Afet Yeniden İmar Fonu Kurulması ve Kamu Maliyesi ile Borç Yönetimi Yönetmeliği Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ kabul edildi.

Teklif etmek; Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan ve hasar gören binaların yerine güvenli yerleşim birimlerinin inşası için düzenlemeler yapıldı. Binaların yapımı için gerekli kaynakları sağlamak, yönetmek ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına devretmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tüzel kişiliğe sahip olmak; ‘Afet İmar Fonu’ kurulması hedefleniyor. UZUN VADELİ KAYNAK SAĞLAYACAK Genel hayata etkisi olan afet bölgesi ilan edilen alanlarda her türlü imar işleri, plan, imalat ve benzeri altyapı ve üstyapı işleri için kaynak sağlanmasına ilişkin hususları içeren teklife göre ; Her türlü nakdi bağış, yardım, hibe, bütçeye konulacak ödenek ile iç ve dış piyasalardan sağlanacak finansman ve kaynaklar ‘Afet İmar Fonu’nda ön plana çıkarılarak kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacak. ilgili proje ve harcamalar için Kentlerin deprem sonrası hızlı bir şekilde toparlanabilmesi için kurulacak ‘Afet İmar Fonu’ şeffaf bir yönetimle çalışacak ve afet sonrası toparlanma için uzun vadeli kaynak sağlayacak. ‘Afet İmar Fonu’na Hazine ve Maliye Bakanı başkanlık eder; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Olağan Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve Başkandan oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilecek. Strateji ve Bütçe. İlgili bakanlıkların katılımı ile gerekli altyapı ve üstyapı çalışmalarının koordinasyon içerisinde hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. Fonun yönetimi, kaynakları, kontrolü ve finansmanına ilişkin hususlar ile fona tanınan muafiyet ve istisnalar belirlendi. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti adına sağlanan veya sağlanacak dış finansmanın ‘Afet İmar Fonu’ ile genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanına yetki verilmesi öngörülmüştür. kamu idareleri hariç.

Önergede, fondan harcama programı kapsamında kurum ve kuruluşlara kaynak aktarılmasına ve yönetim kurulunca karar verilen projeler için gerçekleşme durumuna göre gelir kaydedilmesine ve aktarılan kaynağın ilgili kuruluşlara tahsisine ilişkin hususlar yer aldı. ilgili idari bütçeden ayrılması ve yıl içinde harcanmayan kısımların bir sonraki yıla devredilmesi. Bu kapsamda yapılacak iş ve işlemlerin üslup ve asıllarını belirleme yetkisinin cumhurbaşkanına verilmesi amaçlandı.

Besti KARALAR/ANKARA,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu